tisdag 4 oktober 2016

Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf.org) uppmärksammar Bräcke

I senaste numret av Stadsnätsmagasinet (SSNf's egen tidning) noterar man att Bräcke har den största procentuella ökningen av alla kommuner i Sverige (enligt PTS statistik).

Sidan 45 i nummer 2016/2. http://www.ssnf.org/globalassets/nyheter/stadsnatsmagasinet/stadsnatet_2_2016_lowres.pdf
PTS statistik och regeringens bredbandsmål i all ära men Bräcke har större ambitioner än så. Se Bräcke KS beslut från 2012:
http://www.bracke.se/download/18.73773db514ee2ab085a123ed/1458557521410/IT+Infrastrukturprogram+f%C3%B6r+Br%C3%A4cke+kommun+2012+till+2015_final.pdf.

Man kan summera målen med 100% yttäckning (det skall vara möjligt att ansluta sig till fibernätet överallt i kommunen), > 90% anslutningsgrad i första vändan (åtminståne för de fastbooende) och 100% anslutningsgrad på sikt (en fortsatt utbyggnad skall kunna ske utan stöd). http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/spadenimarkenfordesistaforeningarna.5.471b0fd01574b5d9241298af.html

Eftersom de första 2 målen beräknas uppnås i slutet av 2017 så funderas det nu på hur man löser nästa fas som är en kostnadseffektiv efteranslutning utan stöd.

Stadsnätsmagasinet innehåller mycket bra info och bidrar till utbildningen av många personer i bredbands Sverige. Jag håller inte alltid med SSNf's slutledningar men i grunden gör de nytta.

Ni hittar deras magasin här: http://www.ssnf.org/Branschnyheter/stadsnatsmagasinet

onsdag 28 september 2016

Spaden i marken för de sista föreningarna

I måndags började installationsarbetet i Grönviken (en av de sista 5 föreningarna i Bräcke).

Det känns som att ytterligare en milstolpe har passerats.

Passade på att ta lite bilder.söndag 31 juli 2016

Kul med omnämnade men kolla data innan tryck

https://www.telia.se/dam/jcr:6490104f-42da-4768-b09c-0e30889a8824/Fiberrapporten_2016.pdf
Bräcke omnäms i denna rapport och det är kul.

Detta stämmer däremot inte:

BRÄCKE KOMMUN

36 977 INVÅNARE
58,41   KVADRATKILOMETER YTA (280:E STÖRSTA KOMMUNEN)
651      INVÅNARE/KVADRATKILOMETER (15:E HÖGSTA)

Lite mycket copy/paste utan oberoende genomläsning.

Bara genom att kolla här https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_kommuner kan man få fram detta:

BRÄCKE KOMMUN

6 445      INVÅNARE
3 408,09 KVADRATKILOMETER YTA LAND (25:E STÖRSTA KOMMUNEN)
1,89        INVÅNARE/KVADRATKILOMETER (272:E HÖGSTA)

Lite tråkigt för själva vitsen med Bräcke är att de inte bara att de med stor sannolikhet blir första "kopparfria" kommunen utan också i en väldigt glest befolkad kommun (det är bara 18 st som är glesare befolkade i Sverige).

Uppdatering 2016-08-03:

Tack vare skyndsamt arbete av Telia är nu pdf-versionen rätt.

fredag 22 juli 2016

Hur mycket bredband behövs? (och ny definition av bredband)


https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/sa-ser-kvinnor-och-mans-natvanor-ut

Min personliga definition är bredband = internet.

Idag så är det mest människor som använder internet.

Men det är mer och mer maskiner som pratar med maskiner och när vi pratar om Sakernas Internet ( https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things) så är det system där olika delar av ett system använder internet för att kommunicera med varandra.

Det är framförallt olika sensorer där sensorerna skall skicka data till ett system som skall analysera datan.

En sådan sensor kan vara en kamera där någon skall analyserar ljuset och innehållet i en bild.

Är det en människa som skall titta på en bild så upphör möjligheten att se skillnad när man överstiger 300 bilder per sekund (filmer på nätet är oftast 25-60 bilder per sekunder).

En bildsensor är uppbyggd av pixlar och en människa har svårt att tillgodogöra sig information som överstiger 20 bitar (ettor och nollor) per pixel.

Skärmarna vi tittar på har olika upplösning och det som verkar bli vanligt nu är UHD eller 4k.

Vid massdistribution av bilder/filmer för mänsklig konsumtion komprimeras datan så att en film med 4K med 60 bilder/sekund blir till en ström av data på ca 50 Mb/s.

Om det däremot är en maskin som skall analysera bilden så finns det redan maskiner som klarar av att analysera 1000 bilder/sekund. Ni kan se lite exempel här:

https://www.youtube.com/watch?v=kv5cCrsrAGM (Exempel från Ishikawa Watanabe Laboratory)

Är det både människor och maskiner som samarbetar så krävs det både många bilder per sekund och hög exakthet (bitar per pixel). Detta expriment skall göras i år med 4k okomprimerad video och 1000 bilder per sekund. Det resulterar 120 Gb/s (alltså ~12 GB/sekund) ström av data för en kamera.

https://www.rnp.br/en/noticias/first-laser-surgery-captured-in-1000-frames-per-second-at-4k-resolution

Appropå på bildsensorer i sig så existerar det idag kameror/sensorer som genererar 400 GB data per sekund (~ 4 Tb/s).

http://nofilmschool.com/2016/04/lytro-cinema-camera-cinematography-demo
https://en.wikipedia.org/wiki/Light-field_camera

Det finns även kameror som filmar 1 million bilder per sekund.

https://www.phantomhighspeed.com/Products/Phantom-High-Speed-Cameras-Super-Slow-Motion-Cameras/v2511
https://youtu.be/xbuvcQrAOSk (Film av SloMoGuys ~9 minuter)

Om det nu är människor som kommunicerar med människor så finns det redan praktiska tillämpningar där man kan utnyttja 1-10 Gb/s.

Vad detta leder fram till är min nya definition av bredband:

1 Mb/s          = Funktionellt tillträde till internet enligt LEK (Se PTS websida)
100 Mb/s      = Praktiskt tillträde till internet (2020 målet för Sverige)
1 000 Mb/s   = Bra tillträde för ett hushåll samt praktiskt tillträde till Internet of things (EU Gigabit society målet 2025)
10 000 Mb/s = Praktiskt tillträde till de flesta funktionerna på Internet idag.
1 fiberpar     = Möjligt tillträde till alla idag uppfunna funktionerna på Internet


måndag 18 juli 2016

Mer fiber i Haverö


Nu verkar det vara dags att göra uppföljnings heat 1 på fibern i Haverö.

Är ni intresserad maila ditt namn och adress till Haverö Fiber merfiberihavero@gmail.com

Tills vidare är det jag som samlar in intresseanmälningar.

Prisidé som borde fungera är 35' inklusive moms om vi är ett antal som gör det.

Om detta fungerar så kan detta vara en aktivitet som kanske körs vartannat år.

Men börja med att skicka ett mail så får vi se hur många som vill ha fiber.

Målet är att få ihop minst 10 st ganska snart. Tror att potentialen är minst 50 st.


lördag 16 juli 2016

Vad är normal internet konsumtion?


Tog ut loggen för mitt internet konsumerande hemma (ej på mobil eller på jobbet) för den första halvan i juli.

Har tittat på ganska mycket Youtube men det är väl dit vi är på väg i samhället. Mellan 4-11 juli hade Net1 problem i masten i Snöberg så då gick det i princip inte att använda internet hemma.

Om jag skulle vara en normal konsument så kan man se att 2-3 GB/dag kan vara en vettig budget idag. Alltså ~ 50 GB/månad/boende idag.

Se även:
http://fiberopticislands.blogspot.se/2016/06/internet-trafiken-2015-2020.html
torsdag 23 juni 2016

Internet trafiken 2015-2020

Länk till Cisco rapporten

Det finns mycket i denna rapport men här kommer några axplock.

  1. Mobilt internet ökar i betydelse (5% 2015 - 16% 2020)
  2. Totala trafiken ökar ca 3 gånger på 5 år
  3. Konsumenterna står för 87% av trafiken år 2020
  4. Internet video står för 82% av konsument trafiken
  5. Alltså 71% av all trafik på internet är internet video till eller mellan konsumenter
Nu ska man alltid ta progoser med en viss nypa salt. Speciellt om de visar tal med 5 siffrors nogrannhet 5 år framåt i tiden.

Nu tror jag att det vi ser här är bland det bästa någon kan gissa idag.

Observera att både den blå och röda ytan i grafen går i kablar.

Det är bra att vi i Sverige nu säger att mobilt internet är ett komplement till kablar och inte en ersättning. 

Att man sedan kommer att få leva en stund med bara trådlösa alternativ innan man får ut kablar till alla må väl vara hänt bara det mobila inte är sämre än kopparn och det inte tar för länge innan man får ut fibern. Vore synd om vi bara kommer att få leva i det gula området. 

Såg i Bredbandsforums senaste nyhetsbrev att man informerar om nya generationer av mikrovågslänkar. Om man delvis skall använda dessa i nät som alternativ till fiber vissa sträckor får man ha i beaktande ovanstående trafikutveckling. Detta borde inte vara ett bekymmer för byanäten utan vara kommunikationsoperatörens jobb eftersom byanäten idag bara håller på med passiv infrastruktur.